Права та обов’язки учня

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
здобувачів освіти
ДПТНЗ «Межівське професійно-технічне училище»

 1. Права і обов’язки здобувачів освіти училища визначаються чинним законодавством та Стутом училища.
 2. Здобувачі освіти училища, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право:
 • на матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на належні умови навчання за обраною професією;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією.
 1. Здобувачі освіти училища зобов’язані:
 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти училищу, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті училища та на виробництві;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази училища шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси;
 • Здобувачам освіти училища категорично забороняється:
  *порушувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу та гуртожитку;
  *допускати прояви грубості та вульгарності;
  *палити у приміщенні та на території навчального закладу;
  *розпивати алкогольні напої;
  *вживати наркотичні речовини.